21. 8. 2019  15:31 Jana
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Príprava a vlastnosti kompozitov na báze hydroxyapatitu pre bioaplikácie s 3D tlačou.
Názov témy anglicky: Preparation and properties of Hydroxyapatite based composites for 3D printed bio-applications
Stav témy: schválené (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. Ing. Marián Janek, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Oddelenie anorganických materiálov - ÚACHTM FCHPT
Max. počet študentov: 2
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: doc. Ing. Marián Janek, PhD.
Abstrakt: Spracovanie literatúrneho prehľadu a získanie experimentálnych údajov o podmienkach modifikácie Hydroxyapatitu pre prípravu polymérno-anorganických kompozitov vhodných na výrobu strún pre FDM technológie výroby 3D objektov. Overenie tlačiteľnosti a spracovania pripraveného kompozitu. Literatúra: Michael Mucalo (Ed.) Hydroxyapatite (HAp) for Biomedical Applications. Výber z literatúrnej rešerše: Nishikawa_H MatLett2001 Thermal behavior of hydroxyapatite in structural and spectrophotometric characteristics. Carrodeguas_and_Aza ActaBiom2011 α-TCP: Synthesis, properties and biomedical applications. Chu_etal CeramInt2013 Research of phase transformation induced biodegradable properties on HAp and TCP based bioceramic. Ou_etal CeramInt2013 Phase transformation on hydroxyapatite decomposition. Xie_etal MaterSciEng2016 Preparation, characterization and in vitro dissolution behavior of porous biphasic α/β-TCP bioceramics. Descamps_etal JECS2013 Processing and properties of biphasic calcium phosphates bioceramics obtained by pressureless sintering and hot isostatic pressing.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
B-CHEMAT chémia, medicínska chémia a chemické materiály-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.