Sep 16, 2019   12:40 p.m. Ľudomila, Ľudmila
Academic information system

Summary of topics offered - Institute of Inorganic Chemistry, Technology and Materials (FCFT)


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Príprava a vlastnosti kompozitov na báze hydroxyapatitu pre bioaplikácie s 3D tlačou.
Title of topic in English: Preparation and properties of Hydroxyapatite based composites for 3D printed bio-applications
State of topic: approved (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: doc. Ing. Marián Janek, PhD.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Department of Inorganic Materials - IICTM FCFT
Max. no. of students: 2
Academic year:2018/2019
Proposed by: doc. Ing. Marián Janek, PhD.
Summary: Spracovanie literatúrneho prehľadu a získanie experimentálnych údajov o podmienkach modifikácie Hydroxyapatitu pre prípravu polymérno-anorganických kompozitov vhodných na výrobu strún pre FDM technológie výroby 3D objektov. Overenie tlačiteľnosti a spracovania pripraveného kompozitu.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
B-CHEMAT Chemistry, Medical Chemistry and Chemical Materials-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.