7. 8. 2020  20:31 Štefánia
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy: Príprava a vlastnosti kompozitov na báze hydroxyapatitu pre bioaplikácie s 3D tlačou.
Názov témy anglicky: Preparation and properties of Hydroxyapatite based composites for 3D printed bio-applications
Stav témy:
schválené (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. Ing. Marián Janek, PhD.
Fakulta:
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Oddelenie anorganických materiálov - ÚACHTM FCHPT
Max. počet študentov:
2
Akademický rok:
2018/2019
Navrhol:
Abstrakt:
Spracovanie literatúrneho prehľadu a získanie experimentálnych údajov o podmienkach modifikácie Hydroxyapatitu pre prípravu polymérno-anorganických kompozitov vhodných na výrobu strún pre FDM technológie výroby 3D objektov. Overenie tlačiteľnosti a spracovania pripraveného kompozitu.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-CHEMAT chémia, medicínska chémia a chemické materiály

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.