Oct 16, 2019   9:19 p.m. Vladimíra
Academic information system

Summary of topics offered - Institute of Natural and Synthetic Polymers (FCFT)


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Tlačené uhlíkové a MXenové biosenzory pre detekciu klinických a farmaceutických vzoriek
Title of topic in English: Printed carbon and MXene based biosensors for detection of clinical and pharmaceutical samples
State of topic: approved (prof. Ing. Ivan Hudec, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Pavol Gemeiner, PhD.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Department of Graphic Arts Technology and Applied Photochemistry - IPM FCFT
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: Ing. Pavol Gemeiner, PhD.
Summary: Práca je zameraná na návrh a prípravu uhlíkových (grafit, sadze) a MXenových disperzií použiteľných pre ovrstvovacie a tlačové techniky. Dané disperzie budú použité pri príprave tenkých vrstiev elektród na polymérnych flexibilných substrátoch využiteľných v elektrochemických meraniach pri detekcii rôznych farmaceutických a klinických vzoriek v spolupráci s Chemickým ústavom SAV (Ing. Tomáš Bertók, PhD.). Hodnotený a analyzovaný bude vplyv zloženia disperzií a elektród na výsledné elektrochemické parametre biosenzorov.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

ProgrammeTrack
I-PSP Natural and Synthetic PolymersI-PSP-POFO Graphic Arts Technology

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.