Sep 23, 2019   9:24 a.m. Zdenka
Academic information system

Summary of topics offered - Department of Inorganic Materials (IICTM FCFT)


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Príprava tenkých fosforescenčnými vrstiev pomocou nanočastíc vrstevnatých silikátov.
Title of topic in English: Preparation of thin phosporous layers using nanoparticles of layered silicates.
State of topic: approved (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: doc. Ing. Marián Janek, PhD.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Department of Inorganic Materials - IICTM FCFT
Max. no. of students: 2
Academic year:2018/2019
Proposed by: doc. Ing. Marián Janek, PhD.
Summary: Spracovanie literatúrneho prehľadu a získanie experimentálnych údajov o fosforescenčných vlastnostiach tenkých vrstiev pripravovaných z modifikovaných vrstevnatých silikátov pomocou prvkov vzácnych zemín. Literatúra: Číčel B., Novák I. & Horváth I. (1981) Mineralógia a kryštalochémia ílov. Bratislava, Vydavateľstvo SAV, 258 s. Výber z literatúrnej rešerše: X. H. Xu, Y. H. Wang, Y. Gong, W. Zeng, Y. Q. Li, Opt. Express, 2010, 18, 16989. D. Jia, L. A. Lewis, X. J. Wang, Electrochem. Solid-State Lett., 2010, 13 , J32. B. C. Cheng, Z. D. Zhang, Z. H. Han, Y. H. Xiao, S. J. Lei, Cryst.Eng.Comm., 2011, 13, 3545. P. Gluchowski, W. Strek, M. Lastusaari, J. Holsa, Phys.Chem. Chem. Phys., 2015, 17, 17246.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
B-CHEMAT Chemistry, Medical Chemistry and Chemical Materials-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.