21. 8. 2019  11:11 Jana
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Príprava tenkých fosforescenčnými vrstiev pomocou nanočastíc vrstevnatých silikátov.
Názov témy anglicky: Preparation of thin phosporous layers using nanoparticles of layered silicates.
Stav témy: schválené (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. Ing. Marián Janek, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Oddelenie anorganických materiálov - ÚACHTM FCHPT
Max. počet študentov: 2
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: doc. Ing. Marián Janek, PhD.
Abstrakt: Spracovanie literatúrneho prehľadu a získanie experimentálnych údajov o fosforescenčných vlastnostiach tenkých vrstiev pripravovaných z modifikovaných vrstevnatých silikátov pomocou prvkov vzácnych zemín. Literatúra: Číčel B., Novák I. & Horváth I. (1981) Mineralógia a kryštalochémia ílov. Bratislava, Vydavateľstvo SAV, 258 s. Výber z literatúrnej rešerše: X. H. Xu, Y. H. Wang, Y. Gong, W. Zeng, Y. Q. Li, Opt. Express, 2010, 18, 16989. D. Jia, L. A. Lewis, X. J. Wang, Electrochem. Solid-State Lett., 2010, 13 , J32. B. C. Cheng, Z. D. Zhang, Z. H. Han, Y. H. Xiao, S. J. Lei, Cryst.Eng.Comm., 2011, 13, 3545. P. Gluchowski, W. Strek, M. Lastusaari, J. Holsa, Phys.Chem. Chem. Phys., 2015, 17, 17246.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
B-CHEMAT chémia, medicínska chémia a chemické materiály-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.