18. 8. 2019  10:53 Elena, Helena
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Perovskitové solárne články
Názov témy anglicky: Perovskite Solar Cells
Stav témy: schválené (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Pavol Gemeiner, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie - ÚPSP FCHPT
Max. počet študentov: 3
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Pavol Gemeiner, PhD.
Abstrakt: Práca je teoretická, zameraná na moderné obnoviteľné zdroje energie. Perovskitové solárne články patria do novej progresívne skúmanej oblasti fotovoltaiky, ktorá by mala byť budúcou alternatívou ku štandardným kremíkovým solárnym článkom. PSSC sú zložené z niekoľkých tenkých vrstiev anorganických a organických materiálov so špecifickými vlastnosťami a funkciami. Cieľom práce je spracovanie dostupnej literatúry o PSSC, konkrétne oboznámenie sa s princípom a fyzikálno-chemickými dejmi na rozhraní vrstiev PSSC a možnosťou využitia rôznych materiálov na ich prípravu ako sú vodivé polyméry, uhlíkové materiály, nano-oxidy kovov a varianty perovskitov. Práca môže byť teoretickým základom k diplomovej práci.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
B-CHEMAT chémia, medicínska chémia a chemické materiály-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.