Sep 21, 2019   7:13 p.m. Matúš
Academic information system

Summary of topics offered - Institute of Natural and Synthetic Polymers (FCFT)


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Príprava disperzií vodivého polyméru PEDOT:PSS pre inkjetovú tlač
Title of topic in English: Preparation of conducting polymer PEDOT:PSS dispersions for inkjet printing
State of topic: approved (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Pavol Gemeiner, PhD.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Department of Graphic Arts Technology and Applied Photochemistry - IPM FCFT
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: Ing. Pavol Gemeiner, PhD.
Summary: PEDOT:PSS (poly(3,4-etyléndioxytiofén) polystyrén sulfonát) patrí vďaka svojim vlastnostiam k najštudovanejším a zároveň najvyužívanejším vodivým polymérom v aplikáciách organickej elektroniky akými sú hybridné solárne články, biosenzory, OLED displeje, inteligentné obaly a textílie a i. Cieľom práce je príprava nízkoviskóznych disperzií vodivého polyméru PEDOT:PSS vhodných na tlač vrstiev a jemných štruktúr pomocou tlačovej techniky inkjet. Sledovaný a hodnotený bude vplyv aditív ovplyvňujúcich viskozitu, povrchové napätie disperzií ako aj aditív s vplyvom na výsledné filmotvorné a elektrické vlastnosti tlačených štruktúr.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
B-CHEMAT Chemistry, Medical Chemistry and Chemical Materials-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.