24. 6. 2019  17:17 Ján
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Ústav manažmentu STU (OUP REK)


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Návrh opatrení na zdokonalenie motivačného systému zamestnancov vo vybranom podniku
Názov témy anglicky: Proposal of measures to improve the motivation of employees in selected enterprises
Stav témy: schválené (prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Martina Kuperová, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: ÚM - Oddelenie manažmentu chemických a potravinárskych technológií - ÚM OUP REK
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Martina Kuperová, PhD.
Abstrakt: Cieľom bakalárskej práce je analyzovať, zdokonaliť a zefektívniť pracovnú motiváciu vybranej spoločnosti. Pomocou vypracovanej podrobnej analýzy súčasného stavu úrovne motivácie zamestnancov zistiť prípadné nedostatky a navrhnúť také opatrenia, ktoré prispejú k upevneniu a zvýšenie úrovne pracovnej motivácie s možnosťami využívania zistených rezerv vo vybranom podniku.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
B-AIMCHP automatizácia, informatizácia a manažment v chémii a potravinárstve-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.