23. 10. 2019  10:11 Alojza
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Návrh pracovného priestoru vo virtuálnom programe RobotStudio pre technologickú operáciu lepenie.
Název tématu anglicky: Design of the workspace in virtual software RobotStudio for technological bonding operation.
Stav tématu: schváleno (prof.h.c. prof. Ing. Karol Velíšek, CSc. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: Ing. Matej Janíček
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantující pracoviště: Katedra výrobných zariadení a systémov (UVTE MTF)
Max. počet studentů: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhl: Ing. Matej Janíček
Abstrakt: Bakalárska práca sa zaoberá návrhom pracovného priestoru vo virtuálnom programe RobotStudio pre technologickú operáciu lepenie. Bakalárska práca je rozdelená do troch kapitol. Prvá kapitola je zameraná na teoretické poznatky v oblasti priemyselných robotov. Druhá kapitola popisuje virtuálny program RobotStudio. Posledná kapitola obsahuje návrh pracovného priestoru vo virtuálnom programe RobotStudio pre technologickú operáciu lepenie.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
B-VZS výrobné zariadenia a systémy

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.