23. 5. 2019  20:08 Želmíra
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Návrh pracovného priestoru vo virtuálnom programe RobotStudio pre technologickú operáciu lepenie.
Názov témy anglicky: Design of the workspace in virtual software RobotStudio for technological bonding operation.
Stav témy: schválené (prof.h.c. prof. Ing. Karol Velíšek, CSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Matej Janíček
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantujúce pracovisko: Katedra výrobných zariadení a systémov - UVTE MTF
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Matej Janíček
Abstrakt: Bakalárska práca sa zaoberá návrhom pracovného priestoru vo virtuálnom programe RobotStudio pre technologickú operáciu lepenie. Bakalárska práca je rozdelená do troch kapitol. Prvá kapitola je zameraná na teoretické poznatky v oblasti priemyselných robotov. Druhá kapitola popisuje virtuálny program RobotStudio. Posledná kapitola obsahuje návrh pracovného priestoru vo virtuálnom programe RobotStudio pre technologickú operáciu lepenie.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
B-VZS výrobné zariadenia a systémy-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.