22. 7. 2019  5:38 Magdaléna
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Slovenská technická univerzita v Bratislave


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Stanovenie zásaditých vlastností hydrotalcitov
Název tématu anglicky: Determination of basic properties of hydrotalcites
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: Ing. Michal Horňáček, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantující pracoviště: Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)
Max. počet studentů: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhl: Ing. Michal Horňáček, PhD.
Abstrakt: Hydrotalcity patria do skupiny aniónových hliniek. Vyznačujú sa tým, že v ich štruktúre sa striedajú kladne nabité hydroxidové vrstvy obvykle tvorené z oktaédrov Mg(OH)6 a Al(OH)6 s vrstvami, ktoré sú tvorené aniónmi a kryštalickou vodou. Anióny sú prítomné v medzivrstve a sú voľne vymeniteľné. V závislosti od zloženia hydrotalcitu (kovy MII a MIII a anión) môžu mať rôzne využitie v chemickom priemysle. Cieľom práce bude štúdium zásaditých vlastností hydrotalcitov pripravených na oddelení, pomocou teplotne programovanej desorpcie oxidu uhličitého za rôznych podmienok.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení na studijní program
Tabulka zobrazuje omezení na studijní program, obor, specializaci, který musí mít student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramZaměřeníSpecializace
B-CHEMAT chémia, medicínska chémia a chemické materiály-- nezadáno -- -- nezadáno --

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.