23. 8. 2019  2:19 Filip
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Stanovenie zásaditých vlastností hydrotalcitov
Názov témy anglicky: Determination of basic properties of hydrotalcites
Stav témy: schválené (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Michal Horňáček, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy - ÚOCHKP FCHPT
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Michal Horňáček, PhD.
Abstrakt: Hydrotalcity patria do skupiny aniónových hliniek. Vyznačujú sa tým, že v ich štruktúre sa striedajú kladne nabité hydroxidové vrstvy obvykle tvorené z oktaédrov Mg(OH)6 a Al(OH)6 s vrstvami, ktoré sú tvorené aniónmi a kryštalickou vodou. Anióny sú prítomné v medzivrstve a sú voľne vymeniteľné. V závislosti od zloženia hydrotalcitu (kovy MII a MIII a anión) môžu mať rôzne využitie v chemickom priemysle. Cieľom práce bude štúdium zásaditých vlastností hydrotalcitov pripravených na oddelení, pomocou teplotne programovanej desorpcie oxidu uhličitého za rôznych podmienok.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
B-CHEMAT chémia, medicínska chémia a chemické materiály-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.