16. 6. 2019  4:35 Blanka
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Komplexy železa s N-heterocyklickými azoligandmi
Název tématu anglicky: Iron complexes with N-heterocyclic azoligands
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Anton Gatial, DrSc. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: Ing. Miroslav Tatarko, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantující pracoviště: Oddelenie anorganickej chémie (ÚACHTM FCHPT)
Max. počet studentů: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhl: Ing. Miroslav Tatarko, PhD.
Abstrakt: Cieľom diplomovej práce je oboznámiť sa s chémiou komplexov železa s vybranými N-heterocyklickými azoligandami na základe literárnej rešerše. Ťažisko práce je v príprave komplexných zlúčenín železa s potenciálne fotoaktívnymi azoligandami na základe rôznych syntetických postupov. Pripravené zlúčeniny budú charakterizované pomocou elementárnej analýzy, infračervenej spektroskopie a UV-VIS spektroskopie. V prípade prípravy monokryštálov, budú látky analyzované röntgenovou štruktúrnou analýzou.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení na studijní program
Tabulka zobrazuje omezení na studijní program, obor, specializaci, který musí mít student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramZaměřeníSpecializace
I-TCHEM technická chémiaI-TCHEM-ANOCH anorganická chémia-- nezadáno --

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.