17. 10. 2019  2:32 Hedviga
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Komplexy železa s N-heterocyklickými azoligandmi
Názov témy anglicky: Iron complexes with N-heterocyclic azoligands
Stav témy: schválené (prof. Ing. Anton Gatial, DrSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Miroslav Tatarko, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Oddelenie anorganickej chémie - ÚACHTM FCHPT
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Miroslav Tatarko, PhD.
Abstrakt: Cieľom diplomovej práce je oboznámiť sa s chémiou komplexov železa s vybranými N-heterocyklickými azoligandami na základe literárnej rešerše. Ťažisko práce je v príprave komplexných zlúčenín železa s potenciálne fotoaktívnymi azoligandami na základe rôznych syntetických postupov. Pripravené zlúčeniny budú charakterizované pomocou elementárnej analýzy, infračervenej spektroskopie a UV-VIS spektroskopie. V prípade prípravy monokryštálov, budú látky analyzované röntgenovou štruktúrnou analýzou.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranie
I-TCHEM technická chémiaI-TCHEM-ANOCH anorganická chémia

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.