Sep 18, 2019   1:15 p.m. Eugénia
Academic information system

Summary of topics offered - Institute of Biochemistry and Microbiology (FCFT)


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Novosyntetizované chinolizidínové deriváty a ich účinok na viabilitu buniek L1210
Title of topic in English: Newly synthesized quinolizidine derivatives and their effect on viability of L1210 cells
State of topic: approved (doc. Ing. Daniela Šmogrovičová, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Katarína Elefantová, PhD.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Institute of Biochemistry and Microbiology - FCFT
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: Ing. Katarína Elefantová, PhD.
Summary: Viaclieková rezistencia neoplastických buniek vyvoláva ich zníženú citlivosť voči viacerým cytotoxickým látkam. Jednou z najčastejších príčin vzniku viacliekovej rezistencie je zvýšená expresia P-glykoproteínu, člena rodiny ABC transportérov, ktorý pôsobí ako efluxná pumpa. Chinolizidíny sú zriedkavé, ale ich biologická aktivita je dobre preštudovaná. Tieto štruktúry súvisia s bicyklickými organickými molekulami s atómom dusíka ako heteroatómom. Prírodné chinolizidíny sú metabolity rastlín. Prirodzene sa vyskytujúce chinolizidíny sú zložené z dvoch piperidínových kruhov a sú tvorené kombináciou dvoch molekúl lyzínu. Táto práca bude zameraná na sledovanie účinku novosyntetizovaných derivátov chinolizidínov na viabilitu buniek a typ bunkovej smrti a ich účinku na expresiu P-glykoproteínu v rezistentných variantoch buniek L1210.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
B-BIOT Biotechnology-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.