22. 8. 2019  2:38 Tichomír
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Novosyntetizované chinolizidínové deriváty a ich účinok na viabilitu buniek L1210
Názov témy anglicky: Newly synthesized quinolizidine derivatives and their effect on viability of L1210 cells
Stav témy: schválené (doc. Ing. Daniela Šmogrovičová, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Katarína Elefantová, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Ústav biochémie a mikrobiológie - FCHPT
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Katarína Elefantová, PhD.
Abstrakt: Viaclieková rezistencia neoplastických buniek vyvoláva ich zníženú citlivosť voči viacerým cytotoxickým látkam. Jednou z najčastejších príčin vzniku viacliekovej rezistencie je zvýšená expresia P-glykoproteínu, člena rodiny ABC transportérov, ktorý pôsobí ako efluxná pumpa. Chinolizidíny sú zriedkavé, ale ich biologická aktivita je dobre preštudovaná. Tieto štruktúry súvisia s bicyklickými organickými molekulami s atómom dusíka ako heteroatómom. Prírodné chinolizidíny sú metabolity rastlín. Prirodzene sa vyskytujúce chinolizidíny sú zložené z dvoch piperidínových kruhov a sú tvorené kombináciou dvoch molekúl lyzínu. Táto práca bude zameraná na sledovanie účinku novosyntetizovaných derivátov chinolizidínov na viabilitu buniek a typ bunkovej smrti a ich účinku na expresiu P-glykoproteínu v rezistentných variantoch buniek L1210.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
B-BIOT biotechnológia-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.