Sep 18, 2019   8:20 p.m. Eugénia
Academic information system

Summary of topics offered - Institute of Biochemistry and Microbiology (FCFT)


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Potenciálny účinok novosyntetizovaných derivátov dihydropyridínov na myšiu leukemickú líniu L1210
Title of topic in English: Potential effect of newly synthesized dihydropyridine derivatives on L1210 leukemic cell line
State of topic: approved (doc. Ing. Daniela Šmogrovičová, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Katarína Elefantová, PhD.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Institute of Biochemistry and Microbiology - FCFT
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: Ing. Katarína Elefantová, PhD.
Summary: Závažným problémom pri liečbe hemato-onkologických ochorení zostáva rozvoj viacliekovej rezistencie na podávanú liečbu. Môže sa jednať o primárnu necitlivosť nádorových buniek k cytostatiku ako prejav charakteru buniek, ktoré prešli procesom neoplastickej transformácie, avšak častejšie rezistencia vzniká až v priebehu liečby, kedy sa pôvodne citlivá nádorová populácia stáva rezistentnou a účinnosť protinádorovej liečby sa znižuje. Jednou z najčastejších príčin vzniku viacliekovej rezistencie je zvýšená expresia P-glykoproteínu, člena rodiny ABC transportérov. V súčasnej dobe sa preto venuje stále väčšia pozornosť hľadaniu nových látok s potencionálnym cytotoxickým účinkom. Táto práca sa zameria na sledovanie účinku derivátov dihydropyridínov na viabiltu buniek a typ bunkovej smrti a prípadné zmeny v intracelulárnej koncentrácii vápenatých katiónov.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
B-BIOT Biotechnology-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.