26. 8. 2019  9:03 Samuel
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Potenciálny účinok novosyntetizovaných derivátov dihydropyridínov na myšiu leukemickú líniu L1210
Názov témy anglicky: Potential effect of newly synthesized dihydropyridine derivatives on L1210 leukemic cell line
Stav témy: schválené (doc. Ing. Daniela Šmogrovičová, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Katarína Elefantová, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Ústav biochémie a mikrobiológie - FCHPT
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Katarína Elefantová, PhD.
Abstrakt: Závažným problémom pri liečbe hemato-onkologických ochorení zostáva rozvoj viacliekovej rezistencie na podávanú liečbu. Môže sa jednať o primárnu necitlivosť nádorových buniek k cytostatiku ako prejav charakteru buniek, ktoré prešli procesom neoplastickej transformácie, avšak častejšie rezistencia vzniká až v priebehu liečby, kedy sa pôvodne citlivá nádorová populácia stáva rezistentnou a účinnosť protinádorovej liečby sa znižuje. Jednou z najčastejších príčin vzniku viacliekovej rezistencie je zvýšená expresia P-glykoproteínu, člena rodiny ABC transportérov. V súčasnej dobe sa preto venuje stále väčšia pozornosť hľadaniu nových látok s potencionálnym cytotoxickým účinkom. Táto práca sa zameria na sledovanie účinku derivátov dihydropyridínov na viabiltu buniek a typ bunkovej smrti a prípadné zmeny v intracelulárnej koncentrácii vápenatých katiónov.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
B-BIOT biotechnológia-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.