Oct 14, 2019   10:53 a.m. Boris
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Chemical and Food Technology


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Latrofilín-1 - nový biomarker leukemických buniek a jeho impakt na medicínske biotechnólogie
Title of topic in English: Latrophilin-1 - a new leukemic cell biomarker and its impact on medical biotechnology
State of topic: approved (doc. Ing. Daniela Šmogrovičová, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Katarína Elefantová, PhD.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Institute of Biochemistry and Microbiology - FCFT
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: Ing. Katarína Elefantová, PhD.
Summary: Predmetom bakalárskej práce bude preskúmať expresiu latrofilínu-1 (LPHN1) na modeli ľudskej leukémie vo vzťahu s rozvojom viacliekovej rezistencie leukemických buniek. LPHN1 je považovaný za nový špecifický biomarker tohto závažného onkologického ochorenia. Ďalšia časť práce bude venovaná štúdiu vplyvu LPHN1 na expresiu regulačných proteínov, ktoré sú pravdepodobne zapojené do imunitného úniku leukemických buniek, čím sa otvárajú nové možnosti špecificky zameranej diagnostiky a liečby ochorenia.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Omezení dle studia
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

Programme
B-BIOT Biotechnology

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.