19. 8. 2019  20:30 Lýdia
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Latrofilín-1 - nový biomarker leukemických buniek a jeho impakt na medicínske biotechnólogie
Názov témy anglicky: Latrophilin-1 - a new leukemic cell biomarker and its impact on medical biotechnology
Stav témy: schválené (doc. Ing. Daniela Šmogrovičová, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Katarína Elefantová, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Ústav biochémie a mikrobiológie - FCHPT
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Katarína Elefantová, PhD.
Abstrakt: Predmetom bakalárskej práce bude preskúmať expresiu latrofilínu-1 (LPHN1) na modeli ľudskej leukémie vo vzťahu s rozvojom viacliekovej rezistencie leukemických buniek. LPHN1 je považovaný za nový špecifický biomarker tohto závažného onkologického ochorenia. Ďalšia časť práce bude venovaná štúdiu vplyvu LPHN1 na expresiu regulačných proteínov, ktoré sú pravdepodobne zapojené do imunitného úniku leukemických buniek, čím sa otvárajú nové možnosti špecificky zameranej diagnostiky a liečby ochorenia.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
B-BIOT biotechnológia-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.