Sep 22, 2019   3:30 a.m. Móric
Academic information system

Summary of topics offered - Institute of Biochemistry and Microbiology (FCFT)


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Zmeny regulácie sirovodíka a redoxnej regulácie pri D-galaktozovom -neurodegenerativnom a SHR hypertenznom modeli.
Title of topic in English: Changes in hydrogen sulphide regulation and redox regulation in the D-galactose-neurodegenerative and SHR hypertensive model.
State of topic: approved (prof. Ing. Michal Rosenberg, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: RNDr. Ima Dovinová, PhD.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Institute of Biochemistry and Microbiology - FCFT
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: RNDr. Ima Dovinová, PhD.
Summary: Fyziologický a biomedicínsky význam sirovodíka (H2S) bol výrazne rozpoznaný a sledovaný v kardiovaskulárnom systéme ako aj v ostatných systémoch organizmu. V krvných cievach cystationín-y-lyáza (CSE) je hlavným enzýmom produkujúcim H2S, ktorý je exprimovaný ako v hladkom svalstve, tak v endotelu, ako aj v tukovom tkanive. Regulácia produkcie H2S z CSE je riadená komplexnou integráciou transkripčných, posttranskripčných a posttranslačných mechanizmov do krvných ciev. H2S produkcia je taktiez prepojená s redoxnou regulaciou pri aktivácii Nrf2 transkripčného faktora. V práci budú sledované zmeny H2S produkcie. redoxnej regulácie a antioxidačnej odpovedi v cievach (srdci) u experimentálnych modelov neurodegeneratívnych (D-gal) a hypertenzných zvierat SHR. Literatura: Yang G1, Wang R. H2S and Blood Vessels: An Overview.Handb Exp Pharmacol. 2015;230:85-110. Qiao WL, Yang WX, Liu L et al. Exogenous hydrogen sulfide reduces vascular aging in D-galactose-induced subacute aging rats. Sheng Li Xue Bao. 2014 Jun 25;66(3):276-82. Kumar M, Sandhir R. Neuroprotective Effect of Hydrogen Sulfide in Hyperhomocysteinemia Is Mediated Through Antioxidant Action Involving Nrf2.Neuromolecular Med. 2018 Aug 13. doi: 10.1007/s12017-018-8505-y.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
I-BBT Biochemistry and Biomedical Technologies-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.