8. 8. 2020  10:55 Oskar
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Produkcia koenzýmu Q10 pomocou mutantných kmeňov Rhodotorula mucilaginosa
Názov témy anglicky: Production of coenzyme Q10 by mutant strains Rhodotorula mucilaginosa
Stav témy:
schválené (doc. Ing. Daniela Šmogrovičová, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce:
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko:
Ústav biotechnológie - FCHPT
Max. počet študentov:
--
Akademický rok:
2018/2019
Navrhol:
prof. Ing. Milan Čertík, PhD.
Abstrakt:
Práca je zameraná na produkciu koenzýmu Q10 pomocou mutantných kmeňov Rhodotorula mucilaginosaObmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-BIOT biotechnológia

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.