31. 10. 2020  5:05 Aurélia, pamätný deň - Deň reformácie
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Ústav biotechnológie (FCHPT)


Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy:
Utilizácia odpadových olejov kvasinkou Rhodotorula glutinis
Názov témy anglicky:
Utilization of waste oils by yeast Rhodotorula glutinis
Stav témy:
schválené (prof. Ing. Michal Rosenberg, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: prof. Ing. Milan Čertík, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko:
Ústav biotechnológie - FCHPT
Max. počet študentov:
--
Akademický rok:
2018/2019
Navrhol:
prof. Ing. Milan Čertík, PhD.
Abstrakt:
Práca je zameraná na utilizáciu odpadových olejov kvasinkou Rhodotorula glutinisObmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-BIOPOT biotechnológia a potravinárska technológia

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.