16. 6. 2019  16:49 Blanka
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Ústav manažmentu STU (OUP REK)


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Plánovanie a realizácia veľkoobjemových prepravných zásielok
Názov témy anglicky: Planning and implementation of large-volume transport shipments.
Stav témy: schválené (prof. Ing. Ján Híveš, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Martina Kuperová, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: ÚM - Oddelenie manažmentu chemických a potravinárskych technológií - ÚM OUP REK
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Martina Kuperová, PhD.
Abstrakt: Cieľom diplomovej práce je popísať a porovnať námornú a leteckú dopravu, konkrétne so zameraním sa na veľkoobjemové prepravné zásielky, popísať proces plánovania a realizácie týchto zásielok, vrátane rámcových podmienok a nevyhnutných dokumentov potrebných pri ich preprave. Pomocou vypracovanej podrobnej analýzy súčasného stavu úrovne ponúkaných služieb zistiť prípadné nedostatky a navrhnúť také opatrenia, ktoré prispejú k upevneniu a zlepšeniu úrovne prepravných a logistických služieb.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
I-RTP riadenie technologických procesov v chémii a potravinárstve-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.