8. 8. 2020  11:06 Oskar
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy:
Celiakia a výživa
Názov témy anglicky:
Celiac Disease and Nutrition
Stav témy:
schválené (prof. Ing. Michal Rosenberg, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce:
Fakulta:
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko:
Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín - ÚPV FCHPT
Max. počet študentov:
1
Akademický rok:
2018/2019
Navrhol:
Abstrakt:
Projekt venovaný problematike celiakie, doplnený o informácie o produktoch vhodných pre celiatikov dostupných na trhu a prípadne návrh, aké výrobky na trhu chýbajú.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-BIOPOT biotechnológia a potravinárska technológia

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.