Sep 16, 2019   10:58 a.m. Ľudomila, Ľudmila
Academic information system

Summary of topics offered - Department of Organic Technology, Catalysis and Petroleum Chemistry (IOCP FCFT)


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Katalytická oxidácia propénu oxidom dusným
Title of topic in English: Catalytic oxidation of propene with nitrous oxide
State of topic: approved (prof. Ing. Alexander Kaszonyi, CSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Blažej Horváth, PhD.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Department of Organic Technology, Catalysis and Petroleum Chemistry - IOCP FCFT
Max. no. of students: --
Academic year:2018/2019
Proposed by: Ing. Blažej Horváth, PhD.
Summary: Doplnenie literárnej rešerše z oblasti jednostupňovej oxidácie propénu. Príprava oxidoredukčných katalyzátorov najmä na báze železa. Testovanie katalyzátorov pri oxidácii propénu v plynnej fáze. Charakterizácia katalyzátorov. Vyhodnotenie výsledkov a ich konfrontácia s odbornou literatúrou.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
I-CHTI Chemical Technologies-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.