18. 9. 2019  11:18 Eugénia
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Katalytická oxidácia propénu oxidom dusným
Název tématu anglicky: Catalytic oxidation of propene with nitrous oxide
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Alexander Kaszonyi, CSc. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: Ing. Blažej Horváth, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantující pracoviště: Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)
Max. počet studentů: --
Akademický rok:2018/2019
Navrhl: Ing. Blažej Horváth, PhD.
Abstrakt: Doplnenie literárnej rešerše z oblasti jednostupňovej oxidácie propénu. Príprava oxidoredukčných katalyzátorov najmä na báze železa. Testovanie katalyzátorov pri oxidácii propénu v plynnej fáze. Charakterizácia katalyzátorov. Vyhodnotenie výsledkov a ich konfrontácia s odbornou literatúrou.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení na studijní program
Tabulka zobrazuje omezení na studijní program, obor, specializaci, který musí mít student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramZaměřeníSpecializace
I-CHTI chemické technológie-- nezadáno -- -- nezadáno --

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.