Oct 18, 2019   2:05 p.m. Lukáš
Academic information system

Summary of topics offered - Department of Organic Technology, Catalysis and Petroleum Chemistry (IOCP FCFT)


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Selektívna oxidácia propénu molekulovým kyslíkom v plynnej fáze
Title of topic in English: Selective oxidation of propene with molecular oxygen in the gas phase
State of topic: approved (prof. Ing. Alexander Kaszonyi, CSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Blažej Horváth, PhD.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Department of Organic Technology, Catalysis and Petroleum Chemistry - IOCP FCFT
Max. no. of students: --
Academic year:2018/2019
Proposed by: Ing. Blažej Horváth, PhD.
Summary: Spracovanie literárnej rešerše z oblasti tradičných a alternatívnych spôsobov selektívnej oxidácie propénu so zámerom zníženia tvorby vedľajších produktov. Príprava oxidoredukčných katalyzátorov najmä na báze molybdénu a železa. Testovanie katalyzátorov pri oxidácii propénu v plynnej fáze. Charakterizácia katalyzátorov. Vyhodnotenie výsledkov a ich konfrontácia s odbornou literatúrou.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
I-CHTI Chemical Technologies

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.