23. 10. 2019  7:53 Alojza
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Vplyv sulforafanu na fenotypové zmeny v myších leukemických bunkových líniách
Názov témy anglicky: Effect of sulforaphan on phenotypic changes in mouse leukemic cell lines
Stav témy: schválené (prof. Ing. Michal Rosenberg, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: RNDr. Denisa Imrichová, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Ústav biochémie a mikrobiológie - FCHPT
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: RNDr. Denisa Imrichová, PhD.
Abstrakt: Práca bude zameraná na sledovanie účinku sulforafanu na expresiu špecifických proteínov v senzitívnych a rezistentných myších neoplastických bunkových líniách. Pri experimentálnej práci budú použité molekulárno-genetické a biochemické metódy.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-BBT biochémia a biomedicínske technológie

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.