23. 9. 2019  15:44 Zdenka
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Interaktívny model termo-optickej sústavy
Názov témy anglicky: Interactive model of the thermo-optical system
Stav témy: schválené (prof. Dr. Ing. Miloš Oravec - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Jakub Matišák
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav informatiky a matematiky - FEI
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Jakub Matišák
Abstrakt: Dnešným trendom je presúvanie výučby do online prostredia. Jednou z podôb takejto online výučby sú vzdialené a virtuálne laboratória. Cieľom práce je vytvoriť model termo-optickej sústavy a prepojiť ho so portálom online laboratória. 1.Analyzujte portál online laboratória. 2.Vytvorte digitálny model termo-optickej sústavy. 3.Prepojte model sústavy s existujúcim portálom online laboratória. 4.Implementujte navrhnuté riešenie. 5.Vypracujte dokumentáciu.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Omezení dle studia
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranie
B-API aplikovaná informatikaB-API-MSUS Modelovanie a simulácia udalostných systémov

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.