Sep 18, 2019   9:03 a.m. Eugénia
Academic information system

Summary of topics offered - Institute of Biochemistry and Microbiology (FCFT)


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Vplyv anestetík na excitabilitu buniek
Title of topic in English: Effect of novel anesthetics on cell excitability
State of topic: approved (doc. Ing. Daniela Šmogrovičová, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Mgr. Lucia Messingerová, PhD.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Institute of Biochemistry and Microbiology - FCFT
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: Mgr. Lucia Messingerová, PhD.
Summary: Anestetika sa často využívajú v klinickej praxi, avšak ich aplikácia môže mať negatívne účinky ako sú neuroapoptóza a iné neurodegeneratívne zmeny hlavne vo vyvíjavúcom sa mozgu. Nové typy anestetík ako napr. dexmedetomidín účinkujú cez α2 -adrenergné receptory v centrálnom nervovom systéme. Predchádzajúce štúdie na zvieracích modeloch ukazujú, že toto anestetiku nespôsobuje apoptózu a má skôr neuroprotektívne účinky. V našich experimentoch by sme sa zamerali na zistenie vplyvu dexmedetomidín na napäťovo závislé kanály ako aj na mechanizmus jeho účinku v bunke. Metódou merania Iónových prúdov, patch clamp by sme stanovili efekt anestetika na funkčné vlastnosti kanálov v membráne buniek.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
B-BIOT Biotechnology-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.