16. 9. 2019  4:35 Ľudomila, Ľudmila
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Vplyv anestetík na excitabilitu buniek
Názov témy anglicky: Effect of novel anesthetics on cell excitability
Stav témy: schválené (doc. Ing. Daniela Šmogrovičová, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Mgr. Lucia Messingerová, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Ústav biochémie a mikrobiológie - FCHPT
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Mgr. Lucia Messingerová, PhD.
Abstrakt: Anestetika sa často využívajú v klinickej praxi, avšak ich aplikácia môže mať negatívne účinky ako sú neuroapoptóza a iné neurodegeneratívne zmeny hlavne vo vyvíjavúcom sa mozgu. Nové typy anestetík ako napr. dexmedetomidín účinkujú cez α2 -adrenergné receptory v centrálnom nervovom systéme. Predchádzajúce štúdie na zvieracích modeloch ukazujú, že toto anestetiku nespôsobuje apoptózu a má skôr neuroprotektívne účinky. V našich experimentoch by sme sa zamerali na zistenie vplyvu dexmedetomidín na napäťovo závislé kanály ako aj na mechanizmus jeho účinku v bunke. Metódou merania Iónových prúdov, patch clamp by sme stanovili efekt anestetika na funkčné vlastnosti kanálov v membráne buniek.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
B-BIOT biotechnológia-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.