Sep 22, 2019   1:25 a.m. Móric
Academic information system

Summary of topics offered - Department of Organic Chemistry (IOCP FCFT)


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Oxidačné odbúranie aromatického jadra opticky čistých 5-aryl-3-aminolaktónov. Syntéza Hemerocallisamínu I.
Title of topic in English: Oxidative degradation of the aromatic core of optically pure 5-aryl-3-aminolactones. Synthesis of Hemerocallisamine I.
State of topic: approved (prof. Ing. Anton Gatial, DrSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Oľga Caletková, PhD.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Department of Organic Chemistry - IOCP FCFT
Max. no. of students: --
Academic year:2018/2019
Proposed by: Ing. Oľga Caletková, PhD.
Summary: Vypracovať literárnu rešerš venujúcu sa katalytickej oxidácii arylovej skupiny na karboxylovú kyselinu na štruktúrne príbuzných substrátoch. Príprava opticky čistých 5-aryl-3-aminolaktónov s využitím metódy CIAT. Štúdium ruténium katalyzovanej oxidácie aromatického jadra opticky čistých 5-aryl-3-aminolaktónov. Formálna syntéza Hemerocallisamínu I. Charakterizácia pripravených produktov štandardnými fyzikálno-chemickými metódami.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
I-TCHEM Technical ChemistryI-TCHEM-OCH organická chémia-- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.