18. 8. 2019  1:23 Elena, Helena
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Oxidačné odbúranie aromatického jadra opticky čistých 5-aryl-3-aminolaktónov. Syntéza Hemerocallisamínu I.
Názov témy anglicky: Oxidative degradation of the aromatic core of optically pure 5-aryl-3-aminolactones. Synthesis of Hemerocallisamine I.
Stav témy: schválené (prof. Ing. Anton Gatial, DrSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Oľga Caletková, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Oddelenie organickej chémie - ÚOCHKP FCHPT
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Oľga Caletková, PhD.
Abstrakt: Vypracovať literárnu rešerš venujúcu sa katalytickej oxidácii arylovej skupiny na karboxylovú kyselinu na štruktúrne príbuzných substrátoch. Príprava opticky čistých 5-aryl-3-aminolaktónov s využitím metódy CIAT. Štúdium ruténium katalyzovanej oxidácie aromatického jadra opticky čistých 5-aryl-3-aminolaktónov. Formálna syntéza Hemerocallisamínu I. Charakterizácia pripravených produktov štandardnými fyzikálno-chemickými metódami.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
I-TCHEM technická chémiaI-TCHEM-OCH organická chémia-- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.