Jul 22, 2019   12:07 p.m. Magdaléna
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Electrical Engineering and Information Technology


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Návrh a realizácia kompresného algoritmu pre dáta zo zariadenia na zisťovanie polohy
Title of topic in English: Design and implementation of a compression algorithm for data from a positioning device
State of topic: approved (prof. Dr. Ing. Miloš Oravec - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Martin Jagelka, PhD.
Faculty: Faculty of Electrical Engineering and Information Technology
Supervising department: Institute of Electronics and Phototonics - FEEIT
Max. no. of students: --
Academic year:2018/2019
Proposed by: Ing. Martin Jagelka, PhD.
Summary: Úlohou študenta pri vypracovaní Diplomovej práce je oboznámiť sa s problematikou kompresie dát s ohľadom na využitie nízkopríkonových bezdrôtových sietí s obmedzenou šírkou pásma. Komprimovať sa budú GPS dáta zo zariadenia na núdzové určovanie polohy. Študent rovnako navrhne algoritmus na rekonštrukciu komprimovaných dát a ich zobrazenie.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
I-API Applied InformaticsI-API-BIS Security of Information Technologies-- not entered --
I-API Applied InformaticsI-API-ITVR IT in Control and Decision Making-- not entered --
I-API Applied InformaticsI-API-MSUS Modeling and Simulation of Event Systems-- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.