21. 9. 2019  23:18 Matúš
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Návrh a realizácia kompresného algoritmu pre dáta zo zariadenia na zisťovanie polohy
Názov témy anglicky: Design and implementation of a compression algorithm for data from a positioning device
Stav témy: schválené (prof. Dr. Ing. Miloš Oravec - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Martin Jagelka, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav elektroniky a fotoniky - FEI
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Martin Jagelka, PhD.
Abstrakt: Úlohou študenta pri vypracovaní Diplomovej práce je oboznámiť sa s problematikou kompresie dát s ohľadom na využitie nízkopríkonových bezdrôtových sietí s obmedzenou šírkou pásma. Komprimovať sa budú GPS dáta zo zariadenia na núdzové určovanie polohy. Študent rovnako navrhne algoritmus na rekonštrukciu komprimovaných dát a ich zobrazenie.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
I-API aplikovaná informatikaI-API-BIS Bezpečnosť informačných systémov-- nezadané --
I-API aplikovaná informatikaI-API-ITVR IT v riadení a rozhodovaní-- nezadané --
I-API aplikovaná informatikaI-API-MSUS Modelovanie a simulácia udalostných systémov-- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.