Oct 19, 2019   1:49 p.m. Kristián
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Chemical and Food Technology


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Kovové nanočastice ako katalyzátory pre ekologické oxidácie alkoholov
Title of topic in English: Metal nanoparticles as catalysts for ecological oxidation of alcohols
State of topic: approved (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: doc. Ing. Magdaléna Štolcová, PhD.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Department of Organic Technology, Catalysis and Petroleum Chemistry - IOCP FCFT
Max. no. of students: --
Academic year:2018/2019
Proposed by: doc. Ing. Magdaléna Štolcová, PhD.
Summary: Ekologické technológie významne chránia životné prostredie, znižujú množstvo vznikajúcich odpadov a zameriavajú sa na využitie obnoviteľných surovín, na miesto ropy. Katalýza je kľúčom k efektívnym chemickým procesom. Cieľom práce je štúdium ekologických oxidačných reakcií alkoholov v prítomnosti nanočasticového katalyzátora. Zameria sa na prípravu nanočasticového katalyzátora, na overenie jeho aktivity, selektivity a stability v testovacom reaktorovom systéme spolu s pomocnými zariadeniami (napr. s dávkovačmi plynov a kvapalín), v čítane riadiacej techniky. Pozornosť sa upriami na analýzu reakčnej zmesi.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-CHEMAT4 Chemistry, Medical Chemistry and Chemical Materials (Remedial)

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.