22. 8. 2019  3:04 Tichomír
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Kovové nanočastice ako katalyzátory pre ekologické oxidácie alkoholov
Názov témy anglicky: Metal nanoparticles as catalysts for ecological oxidation of alcohols
Stav témy: schválené (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. Ing. Magdaléna Štolcová, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy - ÚOCHKP FCHPT
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: doc. Ing. Magdaléna Štolcová, PhD.
Abstrakt: Ekologické technológie významne chránia životné prostredie, znižujú množstvo vznikajúcich odpadov a zameriavajú sa na využitie obnoviteľných surovín, na miesto ropy. Katalýza je kľúčom k efektívnym chemickým procesom. Cieľom práce je štúdium ekologických oxidačných reakcií alkoholov v prítomnosti nanočasticového katalyzátora. Zameria sa na prípravu nanočasticového katalyzátora, na overenie jeho aktivity, selektivity a stability v testovacom reaktorovom systéme spolu s pomocnými zariadeniami (napr. s dávkovačmi plynov a kvapalín), v čítane riadiacej techniky. Pozornosť sa upriami na analýzu reakčnej zmesi.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
B-CHEMAT4 chémia, medicínska chémia a chemické materiály (konverzný)-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.