1. 10. 2020  4:00 Arnold
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy:
Identifikácia konglomerátnych solí Clopidogrelu
Názov témy anglicky: Identication of Clopidogrel conglomerate salts
Stav témy: schválené (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Oľga Caletková, PhD.
Fakulta:
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko:
Oddelenie organickej chémie - ÚOCHKP FCHPT
Max. počet študentov:
--
Akademický rok:
2018/2019
Navrhol:
Abstrakt:
Príprava racemického Clopidogrelu a jeho solí. Hľadanie konglomerátnych solí za pomoci SHG metódy. Hľadanie podmienok pre CIAT enantiomérov pripravených solí. Charakterizácia pripravených produktov štandardnými fyzikálno-chemickými metódami.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-CHEMAT chémia, medicínska chémia a chemické materiály

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.