Jun 18, 2019   2:43 p.m. Vratislav
Academic information system

Summary of topics offered - Slovak university of technology in Bratislava


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: selezianske centrum
Title of topic in English: Selezian Center
State of topic: approved (prof. Ing. Jozef Hraška, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. arch. Dušan Mellner, PhD.
Faculty: Faculty of Civil Engineering
Supervising department: Department of Architecture - FCE
Max. no. of students: 2
Academic year:2018/2019
Proposed by: Ing. arch. Dušan Mellner, PhD.
Summary: Navrhnúť a rozpracovať oratórium v štúdií Saleziánskeho centra mestskej časti Dúbravka v Bratislave. Pri návrhu treba nadviazať na tradície Saleziánov a zohľadniť ich špecifiká hlavne zamerané na prácu s deťmi a mládežou. Architektúra centra sa má stať dôležitou súčasťou sídliska - komunity.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
B-PSA Building Construction and Architecture-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.