26. 9. 2020  20:24 Edita
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)


Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy: Použitie antibakteriálnych mydiel v domácnosti
Názov témy anglicky:
The Use of Antibacterial Soaps in Household
Stav témy:
schválené (doc. Ing. Stanislav Sekretár, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Silvia Mošovská, PhD.
Fakulta:
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko:
Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín - ÚPV FCHPT
Max. počet študentov:
--
Akademický rok:
2018/2019
Navrhol:
Ing. Silvia Mošovská, PhD.
Abstrakt:
Teoreticko-kompilačný projekt venovaný zloženiu antibakteriálnych mydiel, ich účinku a dopadu na ľudské zdravie doplnený o dotazník frekvencie ich použitia medzi bežnými spotrebiteľmi.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-VYKOZ výživa, kozmetika, ochrana zdravia

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.