Aug 22, 2019   7:25 a.m. Tichomír
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Electrical Engineering and Information Technology


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Detekcia anomálii a prevencia porúch strojov pomocou umelých neurónových sietí
Title of topic in English: Detection of anomalies and prevention of machine faults using artificial neural networks
State of topic: approved (prof. Dr. Ing. Miloš Oravec - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: prof. Ing. Ivan Sekaj, PhD.
Faculty: Faculty of Electrical Engineering and Information Technology
Supervising department: Institute of Robotics and Cybernetics - FEEIT
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: prof. Ing. Ivan Sekaj, PhD.
Summary: Vznik porúch u strojov a zariadení obyčajne predchádzajú odchýlky od štandardnej prevádzky a rôzne anomálie, ktoré je možné detegovať a vyhodnocovať. Včasnou diagnostikou je takto možné predchádzať poruchám a výpadkom strojov z prevádzky. Za týmto účelom je možné s výhodou využiť umelé neurónové siete. Cieľom zadania BP je naštudovať túto problematiku a vytvoriť demonštračný príklad v prostredí Matlab. Úlohy: 1. Navrhnúť simulačný model vhodného stroja v prostredí Simulink. 2. Naštudovať a navrhnúť správnu štruktúru neurónovej siete (NS) pre daný problém. 3. Vytvoriť vhodné dáta a naučiť NS detegovať anomálie. 4. Navrhnutú metodiku overiť na príkladoch.
Cancelled: yesLimitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
B-API Applied Informatics-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.