20. 7. 2019  6:57 Iľja
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Slovenská technická univerzita v Bratislave


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Stanovenie celkových fenolov fluorescenčnou spektrometriou
Název tématu anglicky: Determination of Total Phenolic Content Using Fluorescence Spectrometry
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Anton Gatial, DrSc. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: doc. Ing. Jana Sádecká, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantující pracoviště: Ústav analytickej chémie (FCHPT)
Max. počet studentů: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhl: doc. Ing. Jana Sádecká, PhD.
Abstrakt: 1. Literárna rešerš 2. Analýza reálnych vzoriek 3. Spracovanie a zhodnotenie experimentálnych výsledkovOmezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení na studijní program
Tabulka zobrazuje omezení na studijní program, obor, specializaci, který musí mít student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramZaměřeníSpecializace
I-TCHEM technická chémiaI-TCHEM-ANACH analytická chémia-- nezadáno --

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.