25. 8. 2019  22:53 Ľudovít
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Príprava a štúdium komplexov s potenciálnou superoxiddismutáze podobnou aktivitou
Názov témy anglicky: Synthesis and characterization of complexes with superoxide dismutase like activity
Stav témy: schválené (prof. Ing. Anton Gatial, DrSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Jozef Švorec, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Oddelenie anorganickej chémie - ÚACHTM FCHPT
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Jozef Švorec, PhD.
Abstrakt: Jednou z veľkých výziev súčasnej bioanorganickej chémie je príprava a štúdium komplexov prechodných kovov napodobňujúcich niektorú z enzymatických funkcií. Zlúčeniny s takýmto správaním sa nazývajú mimetiká enzýmov. Medzi enzýmy, ktorých biologická aktivita je často napodobňovaná, patria napríklad superoxiddizmutáza SOD; katalyzujúca disproporcionáciu superoxidu alebo kataláza; katalyzujúca rozklad peroxidu vodíka. Cieľom diplomovej práce bude literárna rešerš zameraná na vhodný výber ligandov pre prípravu komplexov s potenciálnou enzymatickou aktivitou, syntéza a charakterizácia takýchto komplexov.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
I-TCHEM technická chémiaI-TCHEM-ANOCH anorganická chémia-- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.