21. 1. 2020  10:18 Vincent
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Oddelenie anorganickej chémie (ÚACHTM FCHPT)


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Počítačová interpretácia magnetizmu komplexov prechodných prvkov
Název tématu anglicky: Computational Interpretation of Magnetism of Transition Metal Complexes
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: Ing. Ján Pavlik, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantující pracoviště: Oddelenie anorganickej chémie (ÚACHTM FCHPT)
Max. počet studentů: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhl: Ing. Ján Pavlik, PhD.
Abstrakt: In this bachelor project the magnetic parameters of transition metal complexes ( above all the parameters of spin crssover) will be calculated using the DFT approach. The student will gain knowledge on work with state-of-the-art quantum-chemistry software.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
B-CHEMATxA chémia, medicínska chémia a chemické materiály

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.