Sep 16, 2019   10:46 p.m. Ľudomila, Ľudmila
Academic information system

Summary of topics offered - Department of Inorganic Chemistry (IICTM FCFT)


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Ab-initio interpretácia vlastností jednomolekulových magnetov
Title of topic in English: Ab-initio study of properties of single-molecule-magnets
State of topic: approved (prof. Ing. Anton Gatial, DrSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Ján Pavlik, PhD.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Department of Inorganic Chemistry - IICTM FCFT
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: Ing. Ján Pavlik, PhD.
Summary: Práca sa bude venovať teoretickej koordinačnej chémii s orientáciou na interpretáciu jednomolekulového magnetizmu komplexov kovov prvej prechodovej rady a lantanoidov. Diplomant nadobudne skúsenosti s prácou so súčasným kvantovochemickým softvérom a prenikne do základov programovania v jazyku Fortran.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
I-TCHEM Technical ChemistryI-TCHEM-FCH fyzikálna chémia-- not entered --
I-TCHEM Technical ChemistryI-TCHEM-ANOCH anorganická chémia-- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.