26. 8. 2019  12:07 Samuel
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Ab-initio interpretácia vlastností jednomolekulových magnetov
Názov témy anglicky: Ab-initio study of properties of single-molecule-magnets
Stav témy: schválené (prof. Ing. Anton Gatial, DrSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Ján Pavlik, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Oddelenie anorganickej chémie - ÚACHTM FCHPT
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Ján Pavlik, PhD.
Abstrakt: Práca sa bude venovať teoretickej koordinačnej chémii s orientáciou na interpretáciu jednomolekulového magnetizmu komplexov kovov prvej prechodovej rady a lantanoidov. Diplomant nadobudne skúsenosti s prácou so súčasným kvantovochemickým softvérom a prenikne do základov programovania v jazyku Fortran.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
I-TCHEM technická chémiaI-TCHEM-FCH fyzikálna chémia-- nezadané --
I-TCHEM technická chémiaI-TCHEM-ANOCH anorganická chémia-- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.