Oct 19, 2019   2:18 p.m. Kristián
Academic information system

Summary of topics offered - Institute of Inorganic Chemistry, Technology and Materials (FCFT)


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Trendy v príprave bio-nanokompozitov na báze vrstevnatých silikátov pre medicínske aplikácie
Title of topic in English: Trends in preparation of bio-nanocomposites based on lamellar silicates for medical applications
State of topic: approved (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Helena Pálková, PhD.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Institute of Inorganic Chemistry, Technology and Materials - FCFT
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: Ing. Helena Pálková, PhD.
Summary: Príprava pokročilých materiálov založených na využití vrstevnatých silikátov, napríklad ílových minerálov, ako nosičov pre biologicky aktívne zložky, patrí v súčasnosti medzi progresívne sa rozvíjajúce oblasti materiálovej vedy. Vďaka schopnosti vrstevnatých silikátov zachytávať aktívne látky na svojom povrchu alebo v priestore medzi vrstvami, môžu tieto anorganické materiály fungovať ako nosiče, prípadne ako ochranná bariéra alebo môžu spomaľovať uvoľňovanie aktívnych látok do okolia. Práce publikované v poslednom období ukázali, že kompozitné materiály na báze vrstevnatých silikátov pripravené modifikáciou s biopolymérmi (napr. kolagén, chitosan, atď) majú veľmi dobrú bio-kompatibilitu, adhéziu buniek, mechanické vlastnosti, faktory dôležité v medicínskych a farmaceutických aplikáciách. Práca bude zameraná na štúdium spôsobov syntézy biokompozitných materiálov na báze vrstevnatých silikátov, ako aj vyhodnotením vplyvu typu ílových komponentov na ich výsledné vlastnosti a možné medicínske aplikácie.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-CHEMAT Chemistry, Medical Chemistry and Chemical Materials

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.