Oct 19, 2019   2:20 p.m. Kristián
Academic information system

Summary of topics offered - Institute of Inorganic Chemistry, Technology and Materials (FCFT)


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Využitie modifikovaných vrstevnatých hydrosilikátov na prípravu materiálov s funkčnými vlastnosťami.
Title of topic in English: Application of modified layered silicates for preparation of materials with functional properties
State of topic: approved (prof. Ing. Alexander Kaszonyi, CSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Helena Pálková, PhD.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Institute of Inorganic Chemistry, Technology and Materials - FCFT
Max. no. of students: --
Academic year:2018/2019
Proposed by: Ing. Helena Pálková, PhD.
Summary: Prírodné hlinitokremičitany s vrstevnatou štruktúrou (ílové minerály) patria medzi materiály s rozsiahlym využitím vďaka ich vlastnostiam ako aj ich prijateľnej cene. V súčasnosti sa zvýšená pozornosť venuje modifikácii týchto materiálov s cieľom zlepšenia/zmeny ich funkčných vlastností, a teda rozšírenia možností ich aplikácií. Najčastejšie používanou metódou na zmenu vlastností je použitie rôznych typov organických zlúčenín, povrchovo aktívnych látok (napr. organických katiónov, neiónových zlúčenín). Témou dizertačnej práce bude modifikácia vlastností vrstevnatých hlinitokremičitanov použitím rôznych typov organických zlúčenín. Cieľom je optimalizácia podmienok ich prípravy ako aj porozumenie mechanizmu interakcií medzi anorganickou a organickou zložkou v pripravených hybridných systémoch.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
I-CHTIxA Chemical Technologies

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.